Udstyr til eftersøgning af forsvundet personer

02-11-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Mikkel Bering

Indsamlingsperiode

Fra den 3. november 2023 til den 2. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook, Instagram og TikTok)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6695 kontonr.: 1001837601).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til indkøb af drone med termisk kamera til frivillig hjælp til eftersøgning af forsvundne personer.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til køb af alternativt udstyr i mindre størrelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07003