Ubumi Prisons Initiative

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Mosevangen 49, 3460 Birkerød, cvr 35298592

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (ubumi.dk og wwwubumi.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 42028) og kontooverførsel (reg.nr.: 9245 kontonr.: 24500010742).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til særligt sårbare grupper i Zambias fængsler, som små børn sammen med deres mor, gravide og større børn i konflikt med loven, samt alvorligt syge. Det vil især handle om mad og medicin, men også madlavningsredskaber, madkasser og lignende.

Vi samler også ind til for eksempel fester for frivillige indsatte, som arbejder for at hjælpe de svagere indsatte. Ligeledes bruges midlerne til transport i forbindelse med indkøb og levering.

Indsamlingen kan undtagelsesvis blive pålagt et mindre administrationsbidrag på 5-10%

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06518