Ubora Danmark

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Søndermarksvej 84, 8700 Horsens, CVR-nr.: 43031562

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://ubora.world/), sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 89343) og kontooverførsel (reg.nr.: 5343 kontonr.: 250183).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at støtte et kirkeligt velgørenhedsarbejde, der lige nu primært foregår i Mombasa, Kenya, men som også kommer til at brede sig til andre byer.
Ud fra en kirke opført af Ubora Danmark og Ubora Ministries i et fattigt område hjælpes og støttes mennesker til at skabe sig et bedre liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06420