Trines Kamp mod ME

04-04-2024

Kontaktoplysninger

Slagballevej 12, 8740 Brædstrup - CVR 43467077

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2023 til den 4. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.gofundme.com), events, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/aktion samt postomdeling/flyers.


De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 125017) og kontooverførsel (reg.nr.: 9860 kontonr.: 3230327253).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Trine til bl.a. medicinsk behandling, behandling i udlandet - både antibiotisk og antiviralt, samt oralt, i drop og via stamcellebehandling. Alle midler går ubeskåret til Trine, dvs. foreningens drift finansieres udelukkende af frivillighed fra foreningens bestyrelse.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, eller i tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til fordel for ME-foreningen, og midlerne vil i så fald gå ubeskåret til foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05961