Toftlund Udviklingsråd

06-02-2024

Kontaktoplysninger

Kornvang 60, 6520 Toftlund, CVR-nummer 41026243

Indsamlingsperiode

Fra den 7. februar 2023 til den 6. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 41026243) og kontooverførsel (reg.nr.: 9827 kontonr.: 8850445126).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at bygge en ny madpakkehytte i Toftlund, efter den tidligere hytte brændte ned nytårsaften.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil Lions Club sponsorere resten.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til køb af grus til en sti rundt om en kælkebakke i Toftlund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05908