Tøstrup Kattehjem

2024

Kontaktoplysninger

Sjørupgårdvej 15, 8581 Nimtofte - CVR 43837702

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juli 2023 til den 13. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events, hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 880812) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1609633).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til internat for hjem- og herreløse katte i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06563