Tivoli-Gardens Trivselsfond

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Rosenborggade 15, 1130 København K - CVR 43941488

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 360690) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13605939).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at fremme trivslen blandt Tivoli-Gardens medlemmer såvel i hverdagen, som på rejser og til særarrangementer samt at yde praktisk og økonomisk hjælp til aktiviteter og nyanskaffelser, som falder uden for Tivoli-Gardens normale drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06230