Tisvilde Hegn Sporlaug

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Maglegærdet 1, 3230 Græsted - CVR 38225790

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 43321) og
kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12088841).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal bruges til redskaber og andre nødvendige materialer,
som ikke dækkes af Naturstyrelsen eller andre bevillinger samt forplejning til de frivillige hjælpere på spordagene.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til næste års opgaver.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07320