THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Randersvej 79, 8940 Randers SV, cvr 40089233

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.thai-buddhist-temple.com)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 451800 og 407007).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift og administration af templet. Herunder regninger, tilbagebetaling af realkreditlån, administrative gebyrer, munke rejser, VISA gebyr og bygningsvedligeholdelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07358