Sydals Frivillig Brandværn

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Kegnæsvej 12,  6470 Sydals  CVR 35903143

Indsamlingsperiode

fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 94837) og kontooverførsel (reg.nr.: 5397 kontonr.: 245487).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til tøj, udstyr, mindre renoveringer samt midler til vores 12 årlige brandøvelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06939