Svanevig Hospice

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm, cvr 29732884

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.svanevighospice.dk) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 748338) og kontooverførsel (reg.nr.: 0682 kontonr.: 0001716786).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til gavn og glæde for kommende patienter og deres pårørende. I henhold til vedtægternes formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07208