Strategys ApS

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Dalgas Boulevard 123, st. th., 2000 Frederiksberg, cvr 40429948

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.fforfalastine.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok og X)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 855736) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13720738).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for både nødlidende, til skolegang og lign. og til genopbygning først og fremmest i Gaza, resten af Palæstina, vil også på et tidspunkt inkludere folk i andre lande som Sudan, Congo, Libanon, Pakistan med flere.  Kan også inkludere indsamling til nødlidende i Danmark og norden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07189