Storkene.dk

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Ellegårdsvej 78, st. th., 2820 Gentofte, cvr 36868457

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.storkene.dk) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 68396).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at lave biotops-forbedrende projekter, til gavn for den hvide stork i yngletiden. For eksempel gravning af vandhuller, oprensning af eksisterende vandhuller og hegning af tilgroede arealer, så der igen kan komme dyr på græs.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06964