Stop Spild Lokalt (Rødovre)

14-03-2024

Kontaktoplysninger

Else Sørensens Vej 35, 2610 Rødovre - CVR 40885927

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 14. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 808797) og kontooverførsel (reg.nr.: 5329 kontonr.: 0245177).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for den daglige drift af foreningen Stop Spild Lokalt (Rødovre), herunder vedligeholdelse af madoasen og benzin og diesel til afhentning af varer.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opsparing til varevogn, inventar, mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06120