Støtteforeningen Rødder

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Neptunvej 1, 8600 Silkeborg - CVR 40786384

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.Rødder.com), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 101112) og kontooverførsel (reg.nr.: 7170 kontonr.: 2982621).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for større halprojekt i Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til mindre halprojekt i Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andre projekter i Silkeborg Kommune.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre projekter i Silkeborg Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06331