Støtteforeningen PA

09-11-2024

Kontaktoplysninger

Edvard Thomsens Vej 9B, 7. 714., 2300 København S, cvr 43206362

Indsamlingsperiode

Fra den 10. november 2023 til den 9. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram, X og LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 221010) og kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4028650987).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for behandlinger til Asger Houmøller og Pia Houmøller. Herunder alle udgifter relateret til operation, udredning, regenerative behandlinger, smertebehandlinger med mere.  Dette inkluderer transport, hotelophold for nærmeste familie/støttepersoner ligeledes, konsultationer før og efter operation, genoptræning, behandlings relaterede hjælpemidler /aflastende hjælpemidler til både før og efter operation, for eksempel diverse behandling som er nødvendig for at bevare funktionsniveau indtil operation kan foretages.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til andre sygdomsrelatererede udgifter.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til andre omkostninger forbundet med Pia og Asgers sygdomme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07044