Støtteforeningen Hospice Djursland og Strandbakkehuset

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Strandbakken 1, 8410 Rønde, CVR-nummer 30729404

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 71095) og kontooverførsel (reg.nr.: 7320 kontonr.: 1051643).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til støtte for det almindelige arbejde på Hospice Djursland og Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset. Støtteforeningens bestyrelse beslutter, hvilke ønsker der skal/kan honoreres.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06046