Støtteforeningen for Arresødal Hospice

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Arresødalvej 100, 3300 Frederiksværk CVR 37949892

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.stoetteforeningenarresoedal.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87652).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtteforeningens vedtægter § 3. Foreningens overordnede formål er at yde støtte til patienter med tilknytning til Arresødal Hospice samt deres pårørende,

og således bidrage til at patienternes sidste del af livsforløbet opleves positivt for dem selv og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07512