Stines kamp mod kræft

10-04-2024

Kontaktoplysninger

Holmevænget 25,  2970 Hørsholm  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 25. februar 2024 til den 10. april 2024..

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, GoFundme)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 1329 kontonr.: 9031908881).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til behandling i udlandet af Stine Rømer Bendtsens kræftsygdom. Herunder udgifter til selve behandlingen, transport, ophold, medicin, o.lign. I tilfælde af at der opstår en utilsigtet hændelse i forbindelse med Stines behandling i udlandet, så dækker de indsamlede midler hospitalsudgifter, transport mm. Midlerne skal ligeledes dække udgifter (transport og ophold) for de personer der rejser med Stine til udlandet for at støtte hende under hendes behandling og ophold i udlandet i samme forbindelse.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til udgifter til Stines begravelse, allerede afholdte udgifter og udlæg til behandling i udlandet og det der må være tilbage herefter skal gå til Stines mand og børn i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07530