St. Dyrehave Sporlaug

08-03-2024

Kontaktoplysninger

Vejenbrødvej 2a, 2980 Kokkedal - CVR 39326396

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2023 til den 8. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 13525) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12700377).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at fremme, udvikling og vedligehold af MTB spor i Storedyrehave, herunder til indkøb af udstyr, materiel, forplejning til frivillige, leje af maskiner samt foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06058