Specialsport.dk

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Rødovre Parkvej 401, 2610 Rødovre, CVR-nummer 35561242

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 63070) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12897219).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift og udvikling af organisationen Specialsport.dk, herunder anvendes midlerne til løn og administration.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05974