Soroptimist København

2024

Kontaktoplysninger

Maltegårdsvej 24D

2820 Gentofte

Indsamlingsperiode

Fra den 18. august 2023 til den 17. august 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 430305) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 957013642591).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for støtte til kvinder og børn

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06501