Soroptimist International Sønderborg

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Myrbjergvej 14, 6440 Augustenborg - CVR 40001263

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk/soenderborg) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 64273).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for klubben Soroptimist International Sønderborgs vedtægtsbestemte mål.
Klubbens og dens medlemmers mål er:  

  • fremme af kvinders status
  • høje etiske normer
  • menneskerettigheder for alle
  • ligestilling, udvikling og fred gennem fremme af international forståelse og venskab
  • større bæredygtighed for miljøet lokalt, nationalt og internationalt

Indsamlingsområde

Sønderborg Kommune.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06170