Soroptimist International Skjern/ Tarm klubben

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Rosenvej 46, 6900 Skjern, CVR 33916582

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 524598 og 931460) og kontooverførsel (reg.nr.: 7670 kontonr.: 0003324907).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at yde tilskud til støtte for kvinder og piger indenfor FN’s 17 Verdensmål.

Indsamlingsområde

Vestjylland.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06231