Soroptimist International Holbæk

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Steenstrups Allé 67, 1. th., 4300 Holbæk, cvr 39859823

Indsamlingsperiode

Fra den 25. november 2023 til den 31. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events, salg/auktion og merchandise.

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 590660) og kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 0247995).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte et lokalt projekt i Malawi, hvor pigerne får safepads (genanvendelige) menstruationsbind.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til andre af Soroptimist International Danmarks landsdækkende projekter.

Indsamlingsområde

Holbæk kommune.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06996