Soroptimist International Brøndby

14-03-2024

Kontaktoplysninger

Brøndby Parkvej 12, st. th., 2605 Brøndby - CVR 38006592

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 14. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk/broendby), sociale medier (Facebook), salg/auktion, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 28303841) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13568359).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for soroptimisternes arbejde til gavn for udsatte kvinder og børn i verden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06155