somalisk ungdoms-og kulturforening

21-12-2024

Kontaktoplysninger

Gadelandet 18,  2700 Brønshøj  CVR 34655170

Indsamlingsperiode

fra den 22. december 2023 til den 21. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 599943) og kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 6444239121).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af ejendom for foreningens formål.

I tilfælde af at der indsamles for lidt, skal midlerne i stedet bruges til opsparing til køb af ejendommen.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07216