Somalisk Kulturforening

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Egeparken 56, 5240 Odense NØ, cvr 33557957

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.skfo.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV
  • opstilling af indsamlingsbøtter (cvr 41406399 og 42174096)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 733262 og 982666) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 10979609).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af ejendom til foreningen.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til foreningens udgifter.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til drift, herunder husleje og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr..:    23-700-06791