Somali Development Network

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Skolesiden 19, 2700 Brønshøj - CVR 35581855

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat og TikTok).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5323 kontonr.: 0000246619).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at yde humanitær hjælp, samt til forebyggelse mod naturkatastrofer og genopbygning af infrastruktur i Somalia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06222