Søstre mod vold og kontrol

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Gråbrødre Plads 3, 5000 Odense C - CVR 41186321

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soestremodvoldogkontrol.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 801908) og kontooverførsel (reg.nr.: 0828 kontonr.: 0002168189).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Søstre mod vold og kontrols vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er at bekæmpe negativ social kontrol samt fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold mod kvinder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06100