Søstjernen

19-08-2024

Kontaktoplysninger

Tingvej 39,  7800 Skive

Indsamlingsperiode

fra den 20. august 2023 til den 19. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 2021025480).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til indkøb af nye legeredskaber til legepladsen, herunder et legetårn, balancebane og klatrenet-tårn. 

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til indkøb af mooncar eller andre mindre legesager til sandkassen.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at optimere legeområderne samt opsætte markise/halvtag over terrassen. Er der flere midler til overs herefter, doneres midlerne til byens fælleshus, der også har en legeplads.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06587