Sønderborg og Omegns Kattelaug

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Damgade 92, 6400 Sønderborg - CVR 34540381

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og hjemmeside/donationsmodul (www.soenderborg-kattelaug.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for vedligeholdelse og drift af internat hvor formidlingskatte opholder sig medens de udbydes til salg. Kastrering/sterilisering, vaccination og dyrlægebehandling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00662 
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1