SØLUND MUSIK FESTIVAL

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Dyrehaven 10,  8660 Skanderborg  CVR 11747086

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.solundfestival.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 281756) og kontooverførsel (reg.nr.: 4387 kontonr.: 12733135).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at give udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt deres ledsagere, mulighed for kulturelt og socialt samvær, samt at yde økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelse, institutioner med videre,
hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed, til fordel for en større kreds af mennesker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07394