Sociale Entreprenører i Danmark

28-04-2024

Kontaktoplysninger

Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C, CVR 34147981

Indsamlingsperiode

Fra den 29. april 2023 til den 28. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.socialeentreprenorer.dk). 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1139684).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for driften af Sociale Entreprenører i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06264