Skraldecafeen

05-02-2024

Kontaktoplysninger

Mysundevej 10, 9700 Brønderslev - CVR 37992364

Indsamlingsperiode

Fra den 6. februar 2023 til den 5. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skraldecafeen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 725853) og kontooverførsel (reg.nr.: 6180 kontonr.: 16753653).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at bekæmpe psykisk sårbarhed, ensomhed, fattigdom, sult og madspild, ved at bruge kasserede og donerede varer til fælles madlavning og uddeling blandt hjemløse og dårligt stillede i vort samfund, og samtidig skabe fællesskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06023