Skovgro

14-03-2024

Kontaktoplysninger

Ladegårdsalleen 5D, 4300 Holbæk - CVR 43084577

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 14. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skovgro.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9880 kontonr.: 354155).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningen Skovgro og skal sikre, at foreningen kan være med-opkøber af jord, hvor vandet er truet, og køber af planter, træer og buske med henblik på at plante skov på jordstykket og derved sikre rent drikkevand, optage C02 og øge biodiversitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06033