Skoleliv i Nepal

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Søndervangs Allé 40, 2500 Valby, cvr 32627889

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.skoleliv-i-nepal.dk)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24385) og kontooverførsel (reg.nr.: 5329 kontonr.: 245436).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte fattige mennesker i Nepal jævnfør foreningens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07146