Silkeborg Soroptimistklub

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Dybbølvej 11, 8600 Silkeborg CVR 36163097

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk/silkeborg)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 253143) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4770001663).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte af projekter, som støtter piger og kvinder i lokale, nationale og internationale sammenhæng, f.eks. skoleuddannelse og skrædderuddannelse for piger og kvinder i Gambia,
legater til unge kvindelige studerende lokalt, hjælp til piger og kvinder i Moldova og projekter under Soroptimisternes Danmarksunion.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07786