S/I Tune Borgerhus

23-06-2024

Kontaktoplysninger

Lundegårdshegnet 15, 4030 Tune, cvr 38666703

Indsamlingsperiode

Fra den 21. juni 2024 til den 23. juni 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 636395, 682105, 177195, 160050, 381660, 772745 og 546070) og kontooverførsel (reg.nr.: 2280 kontonr.: 5883040399).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til unge og ældre medborgere i Tune.

Indsamlingsområde

Tune, Greve kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07996