S/I Street Care

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Drejervej 13, 2400 København NV, cvr 41634642

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.streetcare.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 509000) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13091528).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte og hjælpe socialt udsatte. Herunder opsøgende gadeplansarbejde, mentor- og bisidder støtte, vi driver et værested, har fællesspisninger, aktiviteter og ture, samt rådgiver vedrørende behandling, hjemløshed og andre problemstillinger.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til tilpasning af aktiviteter, løn til daglig leder, samt udvikling af arbejdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06905