Servicehund til Nathalie

10-10-2024

Kontaktoplysninger

Nathalie Zeline Jensen

Indsamlingsperiode

fra den 11. oktober 2023 til den 10. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 71958480) og kontooverførsel (reg.nr.: 7754 kontonr.: 1670822).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til betaling af en servicehund.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til Servicehunde Akademiet.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til Servicehunde Akademiet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06879