Selvhjælp Silkeborg

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Estrupsgade 4, 1.  8600 Silkeborg  CVR  15823941

Indsamlingsperiode

fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.selvhjaelpsilkeborg.dk)
  • online indsamlingsplatform (NemTilmeld)
  • sociale medier (Facebook og LinkedIn)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 75373) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4785639540).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningen Selvhjælp Silkeborgs vedtægtsbestemte formål, som er at yde medmenneskelig støtte til borgere, der står i en vanskelig livssituation.
Foreningen har tilbud til både børn, unge og voksne. Støtten ydes primært i form af selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, børne- og ungegrupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07167