Sektion 12 Foreningen

19-05-2024

Kontaktoplysninger

Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby - CVR 41385146

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2023 til den 19. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.s12.dk), online indsamlingsplatform (www.s12.dk), sociale medier (Instagram) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 710300) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1243383).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for betaling af tifoer.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste indkøb af tifo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06336