SEJERØ BRUGSFORENING

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Sejerbyvej 39,  4592 Sejerø  CVR 44813211

Indsamlingsperiode

fra den 17. maj 2024 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13777438).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til udskiftning af fryser og pålægskøler samt omlægning af varmekilde.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne tilbagebetales.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07842