Sanduko, Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Ibækvej 202, 7100 Vejle, CVR 37593893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sanduko.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 622422) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 15022717).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for støtte til udvikling og drift af Rudolf Steiner Skoler i Afrika, herunder især skolepenge for underprivilegerede børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06235