Sammen Om Kattene i Kaldred

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Eskebjergvej 81, 4593 Eskebjerg, CVR-nummer 39983982

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 501049) og kontooverførsel (reg.nr.: 5367 kontonr.: 0247140).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vildtlevende og syge katte i Kaldred. Formålet med indsamlingen er at nedbringe antallet af vildtlevende og syge katte i Kaldred. Dette gøres gennem indfangning, testning, øremærkning og neutralisering inden genudsætning til foderværter eller omplacering. Midlerne anvendes endvidere til kattemad, batterier til kameraer, indkøb af kamera, samt udstyr til fælder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05951