Roskilde Kulturforening

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Allehelgensgade 11B,  4000 Roskilde  CVR 32640869

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • online indsamlingsplatform (Foreninglet.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • merchandise
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 66432) og kontooverførsel (reg.nr.: 2280 kontonr.: 6883599398).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges i henhold til de angivne punkter i vedtægterne:

Foreningens primære formål er at fremme gudsdyrkelsen i Islam samt fremme samt øge sammenholdet og solidariteten blandt dens medlemmer, udføre religiøse, videnskabelige, kulturelle og sociale aktiviteter,
give sine medlemmer bedre rammer for gudsdyrkelsen i overensstemmelse med den Islamiske troslære og forbedre de eksisterende muligheder herom, samt støtte og opfordre for humanitær bistand og almenyttige aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07212