Roskilde Kultur Center

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Højdevej 5, 4070 Kirke Hyllinge, cvr 41145137

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.roskildekc.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 155582) og kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 0000246840).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Roskilde Kultur Centers køb af fast ejendom i Roskilde eller i nærheden af Roskilde, som kan huse Roskilde Kultur Center og dennes aktiviteter.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes skal midlerne bruges til humanitære organisationer jævnfør foreningens vedtægter.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til varetagelse af driften og vedligeholdelse på den faste ejendom, som bliver købt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:    23-700-06688