Rohingya Aid

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Gl Landevej 54, 7100 Vejle, cvr 37830046

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91451 og 525758) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1638463578).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for fordrevne Rohingya flygtninge fra Myanmar, som befinder sig henholdsvis i Myanmar og i verdens største flygtningelejr i Bangladesh.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til Rohingya børnenes udviklingi form af skole og uddannelse og til at hjælpe flygtninge i nød.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til udviklingsarbejde i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07225