Røde Kors - Silkeborg afd.

15-12-2024

Kontaktoplysninger

Balle Kirkevej 19A, 8600 Silkeborg, CVR 29981825

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2024 til den 15. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers/avis

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 413313) og kontooverførsel (reg.nr.: 2380 kontonr.: 9033472657).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til julehjælp til socialt dårligt stillede familier/personer i Silkeborg Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07551